Tips om werk te zoeken

 • Schrijf je eens in op vacaturewebsites. Je kunt hier allerlei vacatures vinden die bij jouw zoekopdracht passen en vaak ook meteen solliciteren.
 • Schrijf je ook in bij uitzendbureaus. Vooral als je beter bent in een gesprek dan in brieven schrijven, kan een uitzendbureau je helpen in contact te komen met werkgevers. Er zijn niet zoveel uitzendbureaus te vinden in de gemeente Nieuwkoop. Wel in omliggende gemeentes zoals Alphen aan den Rijn:
 • Ervaring werkt! check deze website:  
 • https://www.ervaringwerkt.nl
 • Uitzendbureau Rijnstreek, check deze website:  https://www.uitzendbureaurijnstreek.nl/
 • Olympia, check deze website:  https://www.olympia.nl/U-446/Olympia-Uitzendbureau-Alphen-aan-den-Rijn
 • Of kijk op werk.nl voor vacatures in jouw regio. https://www.werk.nl/werkzoekenden/vacatures/ en zoek naar vacatures in lokale kranten en bij winkels en bedrijven.
 • Verstuur daarnaast ook open sollicitaties. Vind je een bedrijf leuk, maar is er geen specifieke vacature? Schrijf dan toch een open sollicitatiebrief en vraag daarin of ze jou op de hoogte willen houden van toekomstige vacatures.
 • Je kunt voor vragen bij het zoeken naar werk ook bij Rijnvicus terecht. Kijk op de website https://www.rijnvicus.nl/Werk_zoeken
 • En voor de leukste bij- of vakantiebaantjes neem je contact op met het jeugdwerk via jong@nieuwkoop.nl of 06 47080932. Zij kunnen je ook helpen zoeken.
 • Heb je (net) je studie afgerond? Maak een profiel op LinkedIn. Op LinkedIn maak je een online cv en je kunt zoeken naar vacatures.
 • Zorg voor een goede sollicitatiebrief en cv.

Welk werk mag ik doen?

Als jongere kun je natuurlijk je eigen geld gaan verdienen. Daar zitten alleen wel regels aan vast en die zijn per leeftijd vastgesteld. Kijk bij de leeftijd voor meer info.

13/14 jaar

Als je 13 of 14 jaar bent, mag je het volgende werk doen:

 • Je mag klusjes doen rond het huis en in de buurt. Bijvoorbeeld oppassen bij familie of kennissen of auto’s wassen. Dit mag op schooldagen en op vrije dagen.
 • Je mag op vrije dagen helpen bij ander licht, niet-industrieel werk. Bijvoorbeeld vakken vullen in de supermarkt of reclamedrukwerk bezorgen.
 • Je mag meehelpen in de winkel of het landbouwbedrijf van je ouders. Dit mag alleen als woonhuis en bedrijf 1 geheel vormen.
 • Je mag meewerken aan een uitvoering. Bijvoorbeeld een modeshow lopen, toneel spelen of in een reclamespotje spelen.
 • Jongeren vanaf 14 jaar mogen onder voorwaarden stage lopen.
 • Helpen bij licht niet-industrieel werk. Niet-industrieel werk betekent dat kinderen niet mogen werken in een fabriek of met (of bij) machines.
 • Je mag helpen bij lichte werkzaamheden in een winkel, zoals helpen bij het vakken vullen of inpakken.
 • Je mag helpen bij lichte werkzaamheden in de landbouw. Zoals helpen bij lichte oogstwerkzaamheden, het voeren van kleine dieren of groenten en fruit plukken. Is een gewas met bestrijdingsmiddelen bespoten, dan mag je 14 dagen niet met dit gewas te maken hebben.
 • Je mag helpen bij lichte werkzaamheden op bijvoorbeeld een manege, een camping of in een speeltuin.

Als je 13 en 14 jaar bent, mag je niet:

 • werken in een fabriek;
 • werken met of in de omgeving van machines;
 • werken met gevaarlijke en/of giftige stoffen;
 • dingen tillen die zwaarder zijn dan 10 kilo;
 • dingen duwen of trekken van meer dan 20 kilo;
 • achter de kassa werken;
 • vrachtwagens laden of lossen;
 • zelf kranten bezorgen (helpen bij het verspreiden van folders en huis-aan-huisbladen mag wel);
 • werken in de horeca als daar alcohol wordt geserveerd;
 • werken als maaltijdbezorger op de fiets of op een e-bike.

15 jaar

Als je 15 jaar bent, mag je:

 • licht, niet-industrieel werk doen. Niet-industrieel werk betekent dat de kinderen niet mogen werken in een fabriek of met (of bij) machines.
 • lichte werkzaamheden in een winkel doen. Bijvoorbeeld vakken vullen of helpen bij het inpakken;
 • lichte werkzaamheden in de landbouw verrichten. Zoals groenten en fruit plukken, lichte oogstwerkzaamheden of kleine dieren voeren;
 • avondkranten en reclamedrukwerk bezorgen. Voor het bezorgen van ochtendkranten gelden extra regels;
 • lichte werkzaamheden op een manege, een camping of in een speeltuin doen. Andere voorbeelden zijn in een pretpark, een bowlingcentrum of in een museum;
 • (hulp)werkzaamheden in de horeca uitvoeren. Zoals helpen bij de bediening in een kantine of restaurant. Als er alcohol wordt geschonken, mag je daar als 15 jarige niet werken. Dit staat in de Drank - en Horecawet. De gemeenten zien daarop toe. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met de gemeente;
 • meewerken aan een uitvoering. Bijvoorbeeld een modeshow lopen, toneelspelen of in een reclamespotje spelen.

Als je 15 jaar bent, mag je niet:

 • werken in een fabriek;
 • werken met of in de omgeving van machines;
 • werken met gevaarlijke en/of giftige stoffen;
 • dingen tillen die zwaarder zijn dan 10 kilo;
 • dingen duwen of trekken van meer dan 20 kilo;
 • achter de kassa werken;
 • vrachtwagens laden of lossen;
 • werken in de horeca als daar alcohol wordt geserveerd;
 • werken als maaltijdbezorger op de fiets of op een e-bike.

16/17 jaar

Als je 16 of 17 jaar bent, mag je bijna elk soort werk doen. Maar geen gevaarlijk werk. Je mag bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen. Bovendien mag het werk je niet tegenhouden om naar school te gaan. Er zijn ook gevaarlijke werkzaamheden die je wel mag uitvoeren, maar dan alleen onder deskundig toezicht.

Laat je werkgever je als 16 of 17 jarige werk doen waaraan gevaar is verbonden? Dan moet hij aan voorwaarden voldoen.

De belangrijkste eisen zijn:

 • Het moet veilig zijn op de werkplaats. Ook arbeidsmiddelen zoals gereedschappen en machines moeten veilig zijn. De werkgever neemt hiervoor maatregelen die voldoen aan de eisen van de Arbowet.
 • Er is afdoende en deskundig toezicht om gevaar voor de jongere te voorkomen. Dit kan alleen als de toezichthouder zelf goed bekend is met het werk. Kan de werkgever niet zorgen voor afdoende en deskundig toezicht? Dan mogen jongeren van 16 en 17 jaar geen werk doen waar risico’s aan zitten.
 • De toezichthouder houdt in de gaten of de jongere het werk goed doet. En of de jongere geen gevaar loopt en geen gevaarlijke situaties veroorzaakt.
 • De werkgever inventariseert of het werk risico’s voor 16- en 17-jarigen inhoudt. Hij gaat na of en welke maatregelen nodig zijn. En of het werk met deze maatregelen is toegestaan. Lees meer over inventarisatie en evaluatie van risico’s (ri&e).

Als je 16 of 17 jaar bent, mag je het volgende werk doen als er genoeg en deskundig toezicht is:

 • werken in een omgeving waar gevaar voor instorting bestaat;
 • werken aan of in de buurt van hoogspanningsleidingen;
 • werken met stoffen die kunnen ontploffen, irriterend of bijtend zijn;
 • werken met stoffen waarvan op de verpakking staat dat de stof schadelijk is, met de toevoeging ‘onherstelbare effecten niet uitgesloten';
 • werken met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen;
 • werken aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met 1 of meer van deze gassen;
 • werken met artikelen die kunnen ontploffen, zoals vuurwerk;
 • het besturen van een trekker en het aan- of afkoppelen van aanhangwagens of werktuigen;
 • werken met wilde dieren, giftige dieren of andere dieren die gevaar opleveren;
 • dieren slachten in een slachthuis;
 • eentonig werk doen, waarvoor je als werknemer per stuk krijgt betaald;
 • aan een machine of lopende band staan waarbij je als werknemer niet zelf het werktempo kan bepalen;
 • Jongeren van 16 en 17 jaar met een trekkerrijbewijs mogen met een trekker de openbare weg op.

Verboden werkzaamheden 16- en 17-jarigen

Als je onder de 18 jaar bent, mag je bepaalde werkzaamheden niet doen. Het gaat om werk dat groot gevaar kan opleveren voor je veiligheid en gezondheid. Zo mag je bijvoorbeeld niet werken met giftige stoffen of in een lawaaiige omgeving.

Solliciteren en goed C.V

Als je graag ergens wilt werken, is het meestal nodig om te solliciteren. Dat kan een sollicitatie zijn op een vacature, maar ook een open sollicitatie. Zo’n sollicitatie bestaat bijna altijd uit drie dingen: een brief, een curriculum vitae (cv) en een sollicitatiegesprek.

Sollicitatiebrief

In de sollicitatiebrief schrijf je:

 • De baan waar je op solliciteert of je geeft aan dat je een open sollicitatie stuurt (opening),
 • Waarom je deze baan graag zou willen (motivatie),
 • Waarom jij zo geschikt bent voor deze baan (jezelf verkopen) en
 • Dat je graag een gesprek zou willen om je brief toe te lichten (afsluiting).
Curriculum vitae (cv)

Bij een sollicitatiebrief hoort altijd een curriculum vitae (cv). Een cv stuur je met je brief en hierin zet je wie je bent, welke opleidingen je gedaan hebt en welke baantjes je al hebt gedaan. Maak eens een creatieve cv om op te vallen. Kijk eens op www.jobseeker.com/app voor inspiratie.

Tips voor het schrijven van een goede brief

 • Je brief moet er netjes uitzien, voorkom foutjes en vlekken op het papier.
 • Schrijf goed op dat je de baan wilt en waarom je die wilt.
 • Schrijf ook goed op waarom juist jij zo geschikt bent. Verkoop jezelf, maar overdrijf het niet.
 • Maak je brief kort en makkelijk leesbaar.
 • Gebruik geen lange zinnen en te moeilijke woorden.
 • Schrijf in de ik-vorm en spreek de lezer aan met u.
 • Het is niet netjes om in de brief te beginnen over geld.
 • Laat je brief eerst aan een aantal mensen lezen voor je hem verstuurt.

Tips voor het maken van een goede CV

 • Gebruik een standaard lettertype
 • Zorg voor een standaard e-mailadres (geen vreemde namen)
 • Wees eerlijk, ga geen dingen verzinnen
 • Heb je nog niet zoveel werkervaring, denk dan ook aan vrijwilligerswerk, stages of interessante opdrachten/projecten die je op school hebt gedaan
 • Begin altijd met laatste baan of opleiding
 • Beschrijf alleen relevante feiten
 • Een foto toevoegen mag, maar hoeft niet. Zorg wel dat je er professioneel opstaat en dat het een recente foto is
 • Laat iemand anders je CV lezen
 • Houdt je CV up-to-date
 • Probeer je CV ook aan te passen aan de vacature waarop je solliciteert

Dingen die je echt moet voorkomen zijn:

 • Een te lange en uitgebreide CV
 • Dingen die niet waar zijn op je CV zetten
 • (spel) foutjes
 • Onoverzichtelijkheid
 • Een foto die niet professioneel overkomt

Heb je nog vragen of kun je nog hulp gebruiken bij het solliciteren of het schrijven van je CV? Neem dan contact op met het jeugdwerk via jong@nieuwkoop.nl.

Rechten voor jongeren met een (bij)baan

Natuurlijk zijn er plichten, maar ook zeker rechten voor jongeren met een (bij)baan. Dit zijn de belangrijkste voor je op een rijtje gezet.

Nuluren of tijdelijk contract

Er zijn veel jongeren met een nulurencontract? Dat is prettig voor je baas, maar ook voor jou, omdat je vaak werkt naast andere dingen zoals school. Als je werkgever vraagt of je komt werken, krijg je minstens drie uur betaald, ook als je minder dan drie uur werkt!

Minimum jeugdloon

Voor alle jongeren vanaf 15 jaar is er een wettelijke vastgesteld minimum jeugdloon, ook als je een nulurencontract hebt. Het minimale uurloon dat je verdient kan ieder half jaar veranderen. Klik hier voor meer info over het minimumloon. Naast het minumum uurloon heb je ook rechten en plichten als bijvoorbeeld een proeftijd, vakantiegeld, vakantiedagen en het loonstrookje. De afspraken die je hierover met je baas maakt, moeten in je contract staan.

Proeftijd

De proeftijd is bedoeld om te kijken of het werk je bevalt, maar ook of jij geschikt bent. In de proeftijd kan een werkgever je direct ontslaan en kun jij per direct ontslag nemen. Een proeftijd mag alleen bij een contract van minimaal zes maanden. De proeftijd voor contracten van zes maanden tot twee jaar is maximaal één maand.

Contractverlenging

Sinds 1 januari 2020 gaat een tijdelijk contract automatisch over in een vast contract als een werknemer meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Of als een werknemer langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten bij zijn werkgever heeft gehad. Tenzij er in de cao andere regels staan.

Voor 1 januari 2020 was het nog mogelijk om 3 tijdelijke contracten in 2 jaar aan te gaan, vanaf 2020 is dit 3 contracten in 3 jaar geworden. Dit betekent dat een werkgever een werknemer langer in tijdelijke dienst kan houden

Werkgevers kunnen personeel met tijdelijke contracten na een pauze van 3 maanden (was 6) weer inhuren.

Aanzegtermijn

Heb je een contract van zes maanden of meer, dan is je werkgever verplicht om een maand aanzegtermijn te hanteren. Dat betekent dat hij je uiterlijk een maand van te voren schriftelijk moet aangeven of hij je contract verlengt of niet. Zet deze datum in je agenda, zodat je weet wanneer je werkgever jou uiterlijk moet informeren. Als jouw werkgever zich niet aan deze datum houdt, dan moet hij jou een boete betalen. De hoogte van de boete is naar rato, dat betekend drie weken te laat is drie weken salaris, tot maximaal een maandsalaris. Je moet wel zelf binnen twee maanden na afloop van je contract aanzeggen.

Oneens met je werkgever

Soms ontstaan er problemen met je werkgever. Je kunt ruzie krijgen met je baas. Probeer altijd eerst met je werkgever te praten en eruit te komen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook eens aan vrienden of aan je ouders vragen hoe zij het zouden aanpakken. Kom je er toch niet samen uit? Dan heb je verschillende mogelijkheden om een conflict op te lossen. Neem bijvoorbeeld contact op met de vakbond, sociaal raadslieden of de vrijwilligers van sociaal verhaal. https://www.sociaalverhaal.com/contact/. Zij kunnen je adviseren. Soms is het echt niet meer op te lossen en kun je beter ander werk zoeken.

Discriminatie en seksuele intimidatie

Discriminatie en seksuele intimidatie zijn altijd verboden. Heb je hier op je werk mee te maken (gehad)? Bij discriminatie kun je terecht bij het college voor de rechten van de mens. Voor seksuele intimidatie kun je aangifte doen bij de politie.

Sociale media en je werk

Weet jij eigenlijk of je nou wel of geen berichten over het bedrijf waar je werkt mag posten op sociale media? Natuurlijk is het bedrijf niet blij als je negatieve berichten plaatst en loop je kans ontslagen te worden. Vraag het eens na bij je werkgever wat de afspraken zijn. Ook als je een positief bericht wilt plaatsen.

Zwartwerken

Het klinkt natuurlijk goed: werken zonder belasting te betalen en je loon cash ontvangen. Maar dat is natuurlijk niet heel handig. Ten eerste is zwartwerken gewoon verboden. Je loopt dus een groot risico. Je krijgt een hoge geldboete als de belastingdienst erachter komt. Verder krijg je geen vakantiegeld en als je ziek bent, krijg je ook geen loon doorbetaald. En als een ongeluk krijgt op je werk ben je niet verzekerd en dat kan veel gevolgen hebben. Zwartwerken is dus gewoon geen slimme zet!

Combinatiekorting

Hebben jullie een kindje? Dan krijgen jullie als je werkt een combinatiekorting. De combinatiekorting vul je in bij de inkomstenbelasting na afloop van het jaar. Meer informatie erover vind je op de website van de belastingdienst.