Toegankelijkheid

Gemeente Nieuwkoop streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.nieuwkoop.nl.

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Nieuwkoop verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.nieuwkoop.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Het toegankelijkheidslabel van www.nieuwkoop.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@nieuwkoop.nl. 

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].