Alle kinderen en jongeren moeten naar school. School en een studie zijn goed voor je ontwikkeling en je toekomst. Maar hoe zit het eigenlijk met leerplicht? Hoe kies je een school of studie? Hoe betaal je je opleiding? Lees hier alles over naar school gaan en studeren. Op de website van de gemeente vind je een overzicht van alle scholen in Nieuwkoop en de regio en alle info over onderwijs. 

Leer- en kwalificatieplicht

Vanaf 5 jaar moeten kinderen naar school totdat zij een diploma hebben of 18 jaar worden. Dit betekent dat ze de basisschool moeten afmaken en vervolgens een opleiding moeten volgen tot de startkwalificatie is behaald.

Kwalificatieplicht

Vanaf 16 jaar hebben leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben behaald nog een kwalificatieplicht tot ze 18 jaar worden. Je moet als kind een van de volgende diploma’s behalen:

  • havo-diploma;
  • vwo-diploma;
  • mbo-diploma op niveau 2.

Jongeren die geen mbo2-, havo- of vwo-startkwalificatie behalen, zijn vroegtijdige schoolverlaters.

Geoorloofd verzuim

Natuurlijk kun je een keer ziek zijn of ben je een keer afwezig bijvoorbeeld vanwege een bruiloft of begrafenis. In de schoolgids van jouw school staat hoe je ouders vrijstelling kunnen aanvragen en hoe zij jou kunnen ziek melden. Je kunt een uitzonderlijke vraag eventueel ook bespreken met de leerplichtambtenaar in je gemeente. Kijk voor meer informatie op Oudersonderwijs.nl.

Leerplicht voor kinderen vanaf 12 jaar

Kinderen van 12 jaar en ouder hebben bijzondere verplichtingen met betrekking tot de leerplicht. Ouders en kinderen kunnen persoonlijk aangesproken worden door de leerplichtambtenaar wanneer een kind spijbelt of te laat komt.

Zelfstandig wonende 12-jarige

Als kinderen van 12 jaar en ouder zelfstandig wonen, bijvoorbeeld in een internaat, zijn ze verplicht om ziekte en dergelijke ook zelf te melden bij de school. De verantwoordelijke persoon, bijvoorbeeld de groepsleider, mag dit ook doen.

Schooluitval voorkomen

Met de kwalificatieplicht wil de overheid de schooluitval onder jongeren voorkomen en zorgen dat ze later een grotere kans hebben op een baan (ze gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt). Jongeren kunnen hun startkwalificatie ook halen door het slagen voor hun mbo diploma.

Ouders en school kunnen van alles ondernemen om te voorkomen dat een leerling te vroeg van school gaat. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap helpt om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie. Meer informatie over leerplicht in de gemeente Nieuwkoop kun je vinden bij de gemeente Alphen aan den Rijn.

Ben je 18 t/m 23 jaar en heb je geen opleiding afgerond? Dan krijg je te maken met het RMC. Zij kunnen je helpen bij het zoeken naar een opleiding of werk.

Wil je een opleiding of school zoeken? Kijk dan op scholenopdekaart.nl.

School- en studiekeuze

Na de basisschool is het tijd om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Je kunt dan kiezen voor het praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. De eerste twee of drie jaar zijn eigenlijk bij alle scholen een soort basis en bestaan uit veel dezelfde lessen. Daarna kies je voor een richting of profiel op vmbo-, havo- of vwo-niveau. Deze keuze hangt natuurlijk af van welke vervolgopleiding of welk werk je later zou willen doen. Dus denk hier goed over na. Sommige middelbare scholen hebben maatschappelijke stage. Dat is een soort vrijwilligerswerk.

Na de middelbare school kun je kiezen voor het MBO, HBO of het WO (universiteit). Er is superveel keus, dus doe goed onderzoek. Ga bijvoorbeeld naar open dagen van verschillende opleidingen. Op internet kun je ook veel vinden over verschillende opleidingen. Op de middelbare school kun je hierover met je mentor of decaan in gesprek gaan. Die kunnen je ook adviseren over een vervolgstudie. Eventueel zou je ook nog, als je het echt moeilijk vindt, een studiekeuze-coach kunnen inschakelen. Of neem eens contact op met het jeugdwerk, die kunnen je hier ook bij helpen.

Nog wat tips:

  • Zet eerst eens op papier wat je echt leuk vindt om te doen en wat je goed kunt. Op school, maar ook in je vrije tijd. Dat zou je kunnen helpen bij je keuze.
  • Maak daarna een lijstje met beroepen die je interessant lijken. En kies hier de 3 allerleukste uit.
  • Vraag op je school om hulp als je het lastig vindt. Je mentor of decaan kunnen je vast helpen.
  • Bespreek het ook met je familie en omgeving.
  • Online kun je ook beroepskeuze-testen doen. Kijk bijvoorbeeld eens hier. https://www.nationaleberoepengids.nl/beroepskeuzetest
  • Bezoek dus vooral open dagen van opleidingen. En kijk op verschillende websites. Voor een HBO of WO opleiding kun je deze website https://www.studiekeuze123.nl/ checken. Voor een MBO opleiding kun je op deze website https://www.mbostart.nl/studieinformatie/  terecht.