Privacystatement

Onze visie

Iedereen heeft recht op privacy. Gemeente Nieuwkoop draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van privacygevoelige gegevens van medewerkers, bezoekers en inwoners. Mensen mogen erop vertrouwen dat Gemeente Nieuwkoop persoonsgegevens volgens de wet, behoorlijk, correct, terughoudend, veilig en op een transparante wijze verwerkt. Binnen de drie kernwaarden van Nieuwkoop (dichtbij, doelgericht en lef) levert gemeente Nieuwkoop dienstverlening met een persoonlijke benadering.

Het college van B&W stuurt actief op privacy en ziet erop toe dat de privacywetgeving door alle medewerkers wordt nageleefd. Bij dilemma’s of kwesties gaat Gemeente Nieuwkoop de dialoog aan en zoekt samen met betrokkenen naar oplossingen.

Voor onze bedrijfsvoering en om goed op wensen van inwoners en medewerkers in te kunnen spelen, maken wij gebruik van persoonsgegevens. Dat kan uiteraard alleen wanneer wij verantwoord omgaan met persoonsgegevens. Daarmee bedoelen wij het volgende.

Bescherming persoonsgegevens

Gemeente Nieuwkoop verwerkt persoonsgegevens behoorlijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.

  1. Wij beschermen persoonsgegevens aan de hand van een actieve privacy management-aanpak conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  2. Wij zijn transparant over onze privacybeleidsvoering. Dit doen wij onder meer door verslag te doen van onze aanpak via onze jaarrapportages.
  3. Wij laten ons controleren door een onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming.

Cookies

Gemeente Nieuwkoop gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand. Dat wordt bij het eerste bezoek aan deze website opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en herinneren uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij onze website zo goed mogelijk laten werken.  

Daarnaast plaatsen we cookies die informatie over het algemene gebruik van onze website verzamelen. Zo kunnen we de website beter maken. Zodat bijvoorbeeld informatie goed te vinden is. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. IP-adressen worden automatisch anoniem gemaakt. En we kunnen pagina’s die bekeken zijn achteraf niet koppelen aan een bepaald IP-adres. Voor de statistieken maken we gebruik van Piwik (SIM Analytics). 

Contact

Voor vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot gegevens die Gemeente Nieuwkoop over u bijhoudt, onze privacybeleidsvoering of voor contact met onze Functionaris Gegevensbescherming, kunt u terecht bij ons online privacyloket  www.nieuwkoop.nl/privacy of via het e-mailadres privacy@nieuwkoop.nl. Medewerkers van Gemeente Nieuwkoop kunnen terecht bij het interne personeelsloket.