Een mantelzorger is iemand die (onbetaald) zorgt voor een ander. Dat kan zijn voor je partner die ziek is, maar ook voor bijvoorbeeld je broer of zus of je ouders. Het kan dus zijn dat een van je ouders mantelzorger is of dat je dat zelf bent. Als mantelzorger, maar ook als kind van een mantelzorger, kun je het best wel zwaar hebben. Elke dag draait om degene die ziek is en niet om jou.

Het is ook belangrijk dat je goed voor jezelf blijft zorgen, dat je leuke dingen blijft doen, dat je soms even niet voor een ander hoeft te zorgen. Maar ook dat je erover kunt praten met andere (kinderen van) mantelzorgers.

De mantelzorg-ondersteuner van Tom in de Buurt kan je daarbij helpen. Je kunt contact met haar opnemen via e-mail: t.ammerlaan@tomindebuurt.nl

Op de jaarlijkse 'Dag van de Mantelzorg' staan de mantelzorgers centraal. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Jaarlijks op 10 november.

Hier lees je meer over op www.mantelzorg.nl/dag-van-de-mantelzorg/(externe link)

Ook kun je altijd contact opnemen met het jongerenwerk als je ondersteuning kunt gebruiken.