Bij Jong in Nieuwkoop willen we graag dat jongeren zelf meedenken en meedoen. Dat kan op verschillende manieren.

Denk Mee Platform

Dit online participatieplatform is een initiatief van de gemeente Nieuwkoop. Hiermee wil de gemeente het voor inwoners makkelijker maken om mee te denken over beleid en projecten.

Op de website: www.denkmee.nieuwkoop.nl  kun je je registreren en zie je welke projecten actief zijn of in welke fase het project zich bevindt. Je kan als inwoner op elk moment meedoen en jouw bijdrage leveren. Afhankelijk van het soort project of vraag zetten we dit platform in om ideeën te verzamelen, meningen te peilen, te discussiëren, en enquêtes te houden.

Wil je meer informatie, ervaar je problemen bij inloggen of heb je vragen of feedback? Neem contact op via denkmee@nieuwkoop.nl.

Jongerenwerk

Heb jij vragen, ideeën, mis je iets voor jongeren in Nieuwkoop? Dan kun je ook altijd contact leggen met een van de jongerenwerkers.  Kijk bij de pagina over het jongerenwerk voor meer informatie. Of mail naar jong@nieuwkoop.nl.

Politiek

Ook in Nieuwkoop hebben we een gemeenteraad en een college van B&W. Zij zijn de lokale bestuurders en bepalen het beleid in onze gemeente.

 
Gemeenteraad

De gemeenteraad is eigenlijk de belangrijkste bestuurder van een gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en controleert of de burgemeester en wethouders hun werk goed doen. Een gemeenteraad wordt een keer in de 4 jaar door de inwoners van een gemeente gekozen en bestaat uit 9 tot 45 raadsleden, afhankelijk van hoeveel inwoners een gemeente heeft; altijd een oneven aantal. In Nieuwkoop zijn dat er 21. De gemeenteraadsleden zijn lid van een politieke partij. Je kunt als jongere van 18 jaar en ouder natuurlijk stemmen,, maar je kunt ook zelf raadslid worden. Moet je je wel aansluiten bij een politieke partij en op de kandidatenlijst staan. En dan zorgen dat je veel stemmen krijgt. De gemeenteraad is in maart 2022 weer gekozen en is dus nu voor 4 jaar weer vastgesteld. Maar je kunt ook altijd contact opnemen met gemeenteraadsleden als je mee wilt praten of mee wilt denken. Check de website www.raadnieuwkoop.nl voor meer informatie.

College van B&W

Oftewel het college van burgemeester en wethouders. Zij besturen samen de gemeente. Het aantal wethouders van een gemeente is afhankelijk van het aantal raadsleden. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. In Nieuwkoop hebben we 3 wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders doet taken die door de gemeenteraad besloten zijn. Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit (medebewind). Voorbeelden daarvan zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet werk en bijstand en de Wet milieubeheer. Het college regelt ook alle financiën van de gemeente en de organisatie.

Iedere wethouder heeft zijn eigen takenpakket of portefeuille, bijvoorbeeld onderwijs of financiën. De wethouder komt op voor de belangen van zijn taakgebied. Wethouders hebben hierover overleg met ambtenaren die ook het werk uitvoeren. Ze hebben ook gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Check de website www.nieuwkoop.nl/college-van-bw voor het laatste nieuws en meer informatie over het college.